Lock down Microsoft Team creation (Manual)

By default everyone may create a new team in Microsoft Teams. As an organisation admin you might want to control this, or release it a some point. With this manual you should be able to lock down team creation to users that are member of a Azure AD Security group.

STEP 1: First we will need to install the Preview version of the Azure Active Directory PowerShell module for Graph. Open a PowerShell window with Adminstrator privileges and run the following 2 commands:

Uninstall-Module AzureAD
Install-Module AzureADPreview

STEP 2: Now we will need to connect to Azure-AD to perform the necessary actions. Sign in with an admin account when prompted.

#Connect to AAD
$AzureAdCred = Get-Credential 
Connect-AzureAD -Credential $AzureAdCred

STEP 3: In Azure AD using the Azure portal (https://portal.azure.com), create a new security group.

STEP 4: Enter the name of your security group on the top line, and run the following script.

$GroupName = "Your Security Group Name"
$AllowGroupCreation = "False"

$settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id
 if(!$settingsObjectID)
 {
    $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | Where-object {$_.displayname -eq "group.unified"}
   $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()
   New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $settingsCopy
   $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id
 }
 $settingsCopy = Get-AzureADDirectorySetting -Id $settingsObjectID
 $settingsCopy["EnableGroupCreation"] = $AllowGroupCreation
 if($GroupName)
 {
   $settingsCopy["GroupCreationAllowedGroupId"] = (Get-AzureADGroup -SearchString $GroupName).objectid
 }
 else {
 $settingsCopy["GroupCreationAllowedGroupId"] = $GroupName
 }
 Set-AzureADDirectorySetting -Id $settingsObjectID -DirectorySetting $settingsCopy
 (Get-AzureADDirectorySetting -Id $settingsObjectID).Values

The result of the script should give you the updated settings. On the last line you should see EnableGroupCreation. If you want to reverse this setting. Just simply change the following line to True and run the entire script:

$AllowGroupCreation = “True”

If you want another security group, rerun the script with the new group name.

Automatiseer je Builds & Deployments met Azure DevOps

Wat is er gaver dan al je ontwikkelingen automatisch te laten uitrollen naar Azure? Door gebruik te maken van Azure DevOps (voorheen VSTS of TFS on-premise) kan je al je builds en deployments volledig automatiseren. Azure DevOps is niet alleen geschikt voor ontwikkelaars, maar ook voor IT Systeem beheerder/specialisten. Door projecten aan te maken in Azure DevOps kun je gebruiken maken van de Templates welke reeds beschikbaar zijn. Van het uitrollen van Virtuele machines met complete netwerken en loadbalancers tot Kubernetes en dockercontainers.


Het mooiste is dat Azure DevOps voor publieke projecten volledige gratis is. Als je een prive project aanmaakt is het tot 5 gebruikers gratis. Daarna is er een licentie vereist voor iedere additionele gebruiker.

Ook is er een nauwe integratie met andere resources. Zo kan een project gekoppeld worden aan GitHub, Slack, teams, Chocolaty, maar ook nog vele andere, opensource, maar ook Azure Automation en Azure DSC zijn volledig ondersteund. Wil je automatiseren en taken vereenvoudigen, dan kan dat zeker! Heb je een OTAP straat en wil je die consistent uitrollen? Ook dat kan eenvoudig opgezet worden door alle artifacts te hergebruiken voor iedere omgeving die voorzien zijn van eigen variablen.

Microsoft Secure Score

Microsoft Secure Score is een manier om te meten hoe veilig je organisatie is in Office 365, Windows 10 en EM+S (Enterprise Management + Security). Hiermee kan je zien hoe veilig je organisatie is ten opzichte van het door Microsoft geadviseerde beleid, als ook andere bedrijven in dezelfde sector.

Microsoft laat met deze tool, die beschikbaar is via EM+S E3 of E5, zien hoe veilig je organisatie nu is, maar ook in het verleden. Door analyses en trends te bekijken kunnen er specifieke aanbevelingen voor jouw organisatie gemaakt worden waardoor je snel ziet hoe je je beveiliging kan verbeteren.

Door de aanbevelingen van Microsoft op te volgen kunnen we de ideale bedrijf score bepalen en deze samen behalen. Het kan soms wenselijk zijn om een aanbeveling niet op te volgen omdat dit de bedrijfsprocessen teveel beperken. In alle aanbevelingen word ook aangegeven wat de mogelijke gebruiksimpact kan zijn door een impact classificatie: Low, Medium en High.

Continue reading “Microsoft Secure Score”