Setup Azure File Share with AD authentication (Manual)

With the traditional file server coming to a end, it is time to move along with Azure File Share and AD authentication.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1.png

Pre-requisites:

STEP 1: First, let’s create a new storage account

Continue reading “Setup Azure File Share with AD authentication (Manual)”

Kies je de juiste plek voor je data opslag in Azure

In Microsoft Azure zijn er meerdere manieren om je data op te slaan. Hierbij is het van belang om de juiste locatie te kiezen. Er zijn meerdere factoren van belang voor de keuze. Om te kunnen kiezen is belangrijk om te weten welke opslag mogelijkheden er zijn in Azure. Een kort overzicht:

Om te bepalen waar de data komt te staan zullen we moeten inzoomen op de data zelf. Wat voor data is het eigenlijk? En wat zijn de eigenschappen? Voor beide vragen zijn er 3 opties:

Continue reading “Kies je de juiste plek voor je data opslag in Azure”